Takip

1 Ocak 2015 Perşembe

BETON SANTRALİ / CONCRETE BATCHING PLANT

İNŞAAT SEKTÖRÜ İÇİN MOBİL ÇÖZÜMLER
MOBIL SOLUTIONS FOR THE CONSTRUCTION INDUSTRY
.

MOBILE CONCRETE BATCHING PLANT/MOBİL BETON SANTRALİ - 120m³/s
Tasarım: Alper Akın


COMPACT CONCRETE BATCHING PLANT "IN CONTAINER"/KOMPAKT BETON SANTRALİ 
35m³/s or 60m³
Tasarım: Alper Akın
These Designs Were Drawn Autodesk Inventor Suite
2011 ©


      Hazır Beton Nedir - Nasıl Üretilir ? 
     Bilgisayar kontrolüyle istenilen oranlarda bir araya getirilen malzemelerin, beton santralında veya mikserde karıştırılmasıyla üretilen ve tüketiciye "taze beton" olarak teslim edilen betona "Hazır Beton" denir.
     Hazır betonu, şantiyede elle ya da betoniyerle karıştırılarak hazırlanan betondan ayıran temel unsur, hazır betonun modern tesislerde, bilgisayar kontrolüyle üretilmesidir. Hazır beton kullanıcısının hazır betonda arayacağı nitelikler TS EN 206'da yer almaktadır.
       Hazır beton üretiminin su ölçme ve karıştırma işlemlerinin santralda veya transmikserde yapılmasına göre iki farklı şekli bulunmaktadır :

  • Kuru Sistem
  • Yaş Sistem 

     Yaş karışımlı hazır beton, su dahil tüm bileşenleri beton santralinde ölçülen ve karıştırılan hazır betondur.
     Önce, hazır betonun üretiminde kullanılacak, doğru seçilmiş malzemelerin (çimento, agrega, su, katkı) kalitelerini ve birbirlerine uyumunu incelemek için laboratuvar deneyleri yapılır. Bu deneylerden geçen malzemelerde zamanla olumsuz değişiklikler meydana gelmesinin önlenmesi için sürekli kalite denetimi yapılmalıdır.
     Kuru karışımlı hazır beton, agrega ve çimentosu beton santralinde ölçülüp santralde veya transmikserde karıştırılan, suyu ve varsa kimyasal katkısı ise teslim yerinde ölçülüp karıştırılarak ilave edilen hazır betondur. Kuru karışımlı hazır betonda şantiyede karışıma verilen su miktarına (formülde öngörülenden daha fazla olmamasına) ve karıştırma süresine (homojen bir karışım için yeterli süre) özel itina gösterilmesi gerekmektedir.
      Hazır Beton Santralı      
     Hazır beton bileşenlerinin stoklanıp, kontrol altında karıştırılarak, hazır beton üretiminin gerçekleştirildiği ve transmikserlere dolumun yapıldığı tesislere "beton santrali" denir. Beton santralleri karışım şekillerine göre "yaş ve kuru karışım" olmak üzere ikiye, depolama şekillerine göre de "bunkerli" ve "yıldız tip" olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
     Yıldız tip santralde, santralin önünde yıldız şeklinde bir stoklama alanı vardır ve kova vasıtasıyla agregalar arkadaki karıştırma kazanına aktarılır. Bunkerli santralde ise agrega ve kumlar santralin önündeki bunkerlerde stok edilip, bantlı bir sistem ile karıştırma kazanına taşınır.
      
      Üretim Süreci
     Hazır betonun üretim süreci, santral operatörünün üretilecek betonu tanımlayan formülün numarasını belirleyip, bilgisayar sistemini işletmesiyle başlar. İlk komuttan sonra, ayrı bölmelerde stoklanmış bulunan agrega, çimento ve su aynı anda tartılır. Daha sonra tartılmış agrega bant veya kovayla taşınarak mikser kazanına aktarılır. Bu sırada çimento, su ve formülde varsa kimyasal katkı maddesi de kazana aktarılır ve karıştırılır.
     Bir harman betonun hacmi santraldan santrala değişmekle birlikte, genellikle 1 - 3 m3 'tür. Santralda karışma süresi de harman hacmiyle orantılı olarak standartlar tarafından belirlenmiştir. Yeterince karıştırılmış olan harman, transmiksere boşaltılır, dolum tamamlanıncaya kadar aynı işlem devam eder.

      FOR ENGLISH
        What is Ready Mix Concrete - How is it produced?

          Computer control of the materials brought together in the desired proportions, concrete mixing plant is produced, or mixer, and the consumer "ready-mixed concrete" concrete delivered to the "Ready Mixed Concrete".
          Ready concrete at the construction site is prepared by mixing concrete by hand orbetoniyerle the main element that separates, ready-mixed concrete in modern plants,produced under computer control. The properties that's ready to TS EN 206 ready-mixed concrete is concrete.
          Ready-mixed concrete plant, water measuring and mixing operations or transmixerdone in two ways varying according to:

          Ready concrete at the construction site is prepared by mixing concrete by hand orbetoniyerle the main element that separates, ready-mixed concrete in modern plants,produced under computer control. The properties that's ready to TS EN 206 ready-mixed concrete is concrete.
          Ready-mixed concrete plant, water measuring and mixing operations or transmixerdone in two ways varying according to:

  • DRY SYSTEM
  • AGE SYSTEM
           Wet ready-mixed concrete, including water, all the components are weighed and mixed ready-mixed concrete batching plant.
           First, to be used in concrete production, the chosen materials (cement, aggregate, water, additives) laboratory tests are done to examine the quality and coherency. These experiments, in order to prevent the occurrence of negative changes in materials passing should be a continuous quality control.
           Dry ready-mixed concrete, aggregate and cement batching plant or transmixer measured and mixed in the concrete plant, water and any chemicals added to the contribution of mixing were measured on the delivery of ready-mixed concrete. The mixture of dry ready-mixed concrete, the amount of water (not more than anticipated in the formula) and the mixing time (enough time for a homogeneous mixture) should be controlled carefully.
          Ready Mixed Concrete Plant
          Ready-mixed concrete components are stored, mixed under control, ready-mixed concrete is produced and loaded to the transmixers "Concrete Plants" is called. Mix concrete plants according to their "wet and dry mixtures" consist, according to the storage forms of "bunker" and "star-type" are divided into.
          Star-type plant, the plant is in front of the bucket through a star-shaped aggregates in a rear storage area is transferred to the mixers. The aggregates and sand bunker plants are stored in bunkers in front of the power plant, moved to the mixers with a conveyor belt system.
          The Manufacturing Process
          Ready-mixed concrete production process, determines the formula which describes the required concrete plant operator, computer system starts. After the first command, stored in separate sections in the aggregate, cement and water is weighed at the same time. Later transferred to the mixer weighed aggregate belt or bucket. Meanwhile, cement, water, and wherein if the chemical additive transferred to the mixer and mixed.
         Despite the varying volume of a concrete batch plant to plant, usually 1-3 m3. The mixing time in the plant is proportional to its volume determined by the standards.Sufficiently mixed batch, concrete mixer is emptied, the same process continues until the filling is complete.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder